งานติดตั้งป้ายไฟวิ่งตัวอักษร / ร้านวงษ์พาณิชย์ / กล้องวงจรปิดนครศรี

งานติดตั้ง ป้ายไฟวิ่งตัวอักษร 2 ป้าย แบบแนวยาวขนาด 16x128 และ 64x64 ร้านวงษ์พาณิชย์ สาขาพระพรหม ครับ

Visitors: 64,654